Детальна інформація про переваги реєстрації інвестиційного фонду та оптимізації оподаткування

bccfc6e08573c971 wirt_726_fotolia Hand - okay and dollar sign      

 Кожен підприємець має право використовувати законні методи для збереження коштів та розвитку власного бізнесу. Планування доходів та витрат допомагає юридичним особам заощаджувати кошти, раціоналізувати витрати в межах законодавства України.  Пошук оптимальних рішень, які допомагають  в мінімізації податків є актуальними для всіх об’єктів підприємницької діяльності.

 Відмітимо, що оптимізація податків — це зменшення розміру податкового зобов’язання з допомогою  законних правомірних цілеспрямованих дій, які полягають в максимальному та повному використанні всіх пільг та законних переваг, які надаються законодавством. 

 Оптимізація оподаткування  полягає в  використанні  платником податків найбільш вигідних правових форм здійснення своєї діяльності з ціллю отримання мінімальних податкових відрахувань.  

 Основною відмінністю оптимізації оподаткування від ухилення від сплати податків є застосування дозволених чи не заборонених на законодовчому рівні способів зменшення суми податкових відрахувань. Законні та не заборонені законом методи, які дозволяютьмінімізувати податки та зменшити витрати і,відповідно, не тягнуть за собою накладення фінансових санкцій та  донарахування податків часто є необхідними для виживання та розвитку бізнесу в теперішніх умовах.

 Одним з оптимальних управлінських рішень в оподаткуванні юридичних осіб може статистворення інвестиційного фонду.

Адже реєстрація  інвестиційного фонду допоможе вам:

 • захистити вашу власність та активи вашої компанії;
 • раціоналізувати систему фінансового планування та оподаткування;
 • зручно та швидко управляти фінансовими потоками всередині корпоративної фінансової групи;
 • створити власну корпоративну скарбничку;
 • виводити проблемні активи в інвестиційний фонд;
 • підвищити дохідність вашого бізнесу;
 • гручко та ефективно використовувати вільні ресурси;
 • відкрити джерело надходження коштів при кредитуванні;
 • отримувати дохід, який оподатковується тільки за ставкою 5%;
 • прозоро контролювати власні активи, легше та швидше приймати інвестиційні рішення;
 • використовувати податкові переваги та відстрочувати в часі податкові платежі.

 Найчастіше ми використовуємо венчурні та недиверсифіковані пайові закриті фонди, а також корпоративні інвестиційні фонди, які створюються і працюють як відкриті акціонерні товариства.