Депозитарні послуги

Депозитарные услуги

Тел: [044] 278–20–82, Внутрішній номер: 148 и 120 Пошта: fc@daliz.com.ua

Адреса: 01024, Київ, ул. Академіка Богомольця, 7/14, офіс 182


 Депозитарною діяльністю є цілий комплекс заходів з надання послуг, пов’язаних з обліком і переходом прав на цінні папери та (або) зберіганням сертифікатів цінних паперів.

  Компанія “Daliz Finance” надає широкий спектр депозитарних послуг юридичним та фізичним особам, резидентам і нерезидентам, емітентам цінних паперів та інститутам спільного інвестування.

У перелік послуг входить:

  • відкриття рахунків у цінних паперах: для юридичних і фізичних осіб, пайових і корпоративних інвестиційних фондів, страхових компаній, пенсійних фондів, резидентів і нерезидентів безпосередньо і через керуючого рахунком;
  • обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах: знерухомлення і матеріалізація, зарахування і списання, переказ і переміщення, поставка цінних паперів проти платежу, обмеження цінних паперів в обігу;
  • зберігання цінних паперів: іменних і на пред’явника, випущених у документарній і бездокументарній формах;
  • обслуговування корпоративних операцій емітента цінних паперів: відкриття рахунків інвесторам, розміщення випуску цінних паперів на рахунках;
  • послуги зберігача інститутів спільного інвестування: зберігання цінних паперів, обслуговування операцій з активами, підтвердження звітності;
  • інформаційне обслуговування: надання депонентам виписок, довідок та іншої інформації стосовно цінних паперів на рахунку, моніторинг корпоративних дій українських компаній, підготовка облікових реєстрів;
  • представництво на зборах акціонерів: представництво інтересів акціонерів на зборах акціонерів, голосування за дорученням, інформування акціонерів про корпоративні стратегії, які обговорювались на зборах.

 Основним завданням фахівців “Daliz Finance”, при наданні депозитарних послуг, є створення максимальних зручностей для клієнтів при проведенні операцій з цінними паперами.