Купівля-продаж українських акцій між нерезидентами за межами України

     Бувають випадки, коли нерезиденти мають намір придбати акції українських емітентів. Прочитавши дану статтю, Ви дізнаєтесь як можуть нерезиденти купити чи продати цінні папери, емітовані резидентами України. 

     Облік права власності  на цінні папери ведеться відповідно до чинного законодавства на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах між зберігачем та нерезидентом. Звісно, що що акції, випущені у документарній формі, повинні обов’язково бути переведені у бездокументарну форму.На території України, облік прав власності нерезидентів на цінні папери українських емітентів мають право вести лише ті зберігачі, які є клієнтами депозитарію.  Зберігачі ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»» можуть відкривати рахунки в цінних паперах нерезидентам. Варто відмітити, що обіг цінних паперів українських емітентів за межа­ми України здійснюється на підставі дозволів ДКЦПФР, визначених чинним законодавством України.

     Облік прав власності нерезидентів на цінні папери українських емітентів, які розміщені на території України та обіг яких здійснюється за її межа­ми, іноземними депозитарними установами відбувається шляхом встановлення кореспондентських відносин стосовно цінних паперів з Національним депозитарієм України. У разі відчуження знерухомлених цінних паперів право власності на цінні папери переходить до нового власника з моменту зарахування їх на рахунок власника у зберігача. Сертифікат або виписка з рахунку в цінних паперах (у разі їх емісії у бездокументарній формі або знерухомлення) є підтвердженням права власності на цінні папери. Виписка з рахунку в цінних паперах не може бути предметом угод, що передбачають перехід права власності на цінні папери. Угоди за цінними паперами не підлягають нотаріальному посвідченню, якщо іншого не передбачено законодавством або угодою між сторонами.

     Торгівля цінними паперами є видом професійної діяльності на ринку цінних паперів. Покупець може придбати акції українського емітента як самостійно (без мети подальшого перепродажу), так і через торговця цінними паперами. Продати такі акції нерезидент може тільки через торговця цінними паперами, надавши при цьому торговцю довідку нерезидентності. Торговець «ФК «Даліз-Фінанс»» готовий допомогти Вам здійснити таку операцію.

     Власниками акцій, що перебувають на території України мають право бути резиденти та нерезиденти. Резиденти України мають право бути власниками акцій, що перебувають за межами України, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

     Варто відмітити, що розрахунки за об’єкт інвестиції, що належить нерезиденту,здійснюються виключно через рахунки, відкриті в уповноважених банках України у гривнях, за винятком таких випадків:

– якщо покупець об’єкта інвестиції – резидент, то кошти у гривнях перераховуються з його поточного рахунка на відкритий в уповноваженому банку України рахунок нерезидента-інвестора, що є продавцем.

– якщо покупець об’єкта інвестиції – нерезидент, то кошти у гривнях перераховуються з рахунка нерезидента-інвестора, що є покупцем, на рахунок нерезидента-інвестора – продавця;

     Такі розрахунки між резидентом та нерезидентом чи між нерезидентами не вимагають отримання індивідуальної ліцензії НБУ.

Покупка нерезидентом цінних паперів, що емітуються резидентами України повинна відбуватись таким чином:

1) нерезидент відкриває в українському банку рахунок нерезидента-інвестора  і перераховує іноземну валюту в Україну;

2) за іноземну валюту з цього рахунка нерезидент купляє гривню на МВРУ та перераховує  її на відкритий  в банку свій рахунок у національній валюті;

3) з рахунку нерезидента-інвестора у національній валюті, здійснюється придбання цінних паперів українських емітентів за договором купівлі-продажу цінних паперів. 

У разі повного або часткового припинення володіння цінними паперами українських емітентів, іноземний інвестор повертає свою інвестицію  таким чином:

1) нерезидент або уповноважена ним особа продає цінні папери українського емітента. Розрахунок відбувається в національній валюті України;

2) відповідно, покупець цінних паперів у нерезидента-інвестора, повинен розрахуватись із ним, перерахувавши національну валюту на рахунок нерезидента-інвестора у національній валюті в уповноваженому банку України;

3) кошти у національній валюті, які отримує резидент, конвертуються в іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України і зараховуються на рахунок нерезидента-інвестора в іноземній валюті для подальшого перерахування цієї валюти на рахунок інвестора в іноземному банку.  

     Якщо продавець та покупець уклали договір купівлі-продажу акцій за ціною їх придбання продавцем, то  прибуток від операцій з ЦП дорівнює нулю і, відповідно, така угода мінімізує податкові ризики, пов’язані з податком на репатріацію. Інші розрахунки між собою нерезиденти можуть здійснити за кордоном в іншій формі.

     Торговці та зберігачі «Даліз-Фінанс» допоможуть здійснити операції купівлі-продажу акцій українських емітентів нерезидентами чи резидентами України.

Для отримання детальнішої інформації зв’яжіться з нашим фахівцем:

Оксана Зайцева, консультант.

e-mail: ozayceva@daliz.com.ua,

тел.: +38 (044) 278–20–82 (вн. 107).

 

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Закон про власність – Закон України від 07.02.91 р. №697-XII “Про власність”.

Закон про депозитарну систему – Закон України від 10.12.97 р. №710/97-ВР “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”.

Закон про держрегулювання ЦП – Закон України від 30.10.96 р. №448/96-ВР “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”.

Закон про прибуток – Закон України від 28.12.94 р. №334/94-ВР “Про оподаткування прибутку підприємств”.

Закон про бюджет – Закон України від 23.12.2004 р. №2285-ІV “Про Державний бюджет України на 2005 рік”.

Декрет №15-93 – Декрет КМУ від 19.02.93 р. №15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”.

Положення №138 – Положення про облік прав власності нерезидентів на цінні папери українських емітентів, затверджене рішенням ДКЦПФР від 20.04.2001 р. №138.

Порядок №417 – Порядок видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), затверджений наказом ДПАУ від 03.09.2003 р. №417.

Положення №482 – Положення про порядок здійснення у грошовій формі іноземних інвестицій в Україну та повернення іноземному інвестору його інвестиції, а також репатріацію прибутків, доходів, інших коштів, отриманих від інвестиційної діяльності в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 14.10.2004 р. №482.