Квартальні звіти

Учетная-политика-строительной-организации

Oksana

Оксана Зайцева

Консультант Daliz-Finance

Тел: (044) 591-16-72,
Внутрішній номер: 107
Пошта: 
ozayceva@daliz.com.ua  
Адреса: 01004, Київ, 
вул. Басейна, 7-В, 5 поверх.

 Квартальна інформація складається за підсумками кожного кварталу.

  Розкриття квартальної інформації на фондовому ринку здійснюється шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних комісії та подання до комісії.

 Компанія “Daliz Finance” пропонує допомогу в складанні квартальних звітів.

 У перелік послуг компанії “Daliz Finance” за поданням квартальної звітності входить:

 • подання особливої інформації про Замовника в ДКЦПФР;
 • представництво інтересів Замовника перед НБУ з питань інформації, представленої Виконавцем.
 • розміщення квартальної інформації в стрічці новин;
 • оприлюднення квартальної інформації в офіційному друкованому виданні;
 • подання квартальної інформації до ДКЦПФР.

Документи, які необхідні для подання квартальної звітності:

 • Ф.1, Ф.2, Ф.3, Ф.4, Ф.5 (якщо МП – Ф.1, Ф.2);
 • ксерокопія Статуту, свідоцтва про реєстрацію ЦП, та свідоцтва про державну реєстрацію;
 • основні види діяльності (статистика), і Реєстру власників іменних ЦП;
 • фактичне місцезнаходження, телефон;
 • розрахунковий рахунок, валютний рахунок, МФО, назва банку;
 • дата проведення останніх зборів акціонерів (протокол ЗЗА);
 • інформація про посадових осіб, а також кількість працівників і акціонерів;
 • назва зберігача, код зберігача, № рахунку ЦП, Договір про відкриття рахунку в ЦП, його номер і дата;
 • депозитарій : назва, номер і дата Договору;
 • свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ (при наявності).

  Фахівці компанії “Daliz Finance”, в процесі роботи, враховують всі діючі і можливі майбутні норми, правила та керівництва в області подання квартальної звітності.

Детальна інформація про квартальну звітність