Річні звіти

0001235

Тел: [044] 278–20–82, Внутрішній номер: 148 и 120 Пошта: fc@daliz.com.ua

Адреса: 01024, Київ, ул. Академіка Богомольця, 7/14, офіс 182


 Розкриття річної інформації має здійснюватись шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних комісії, опублікування у офіційному друкованому виданні, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до комісії.

  Обов’язок здійснювати розкриття річної інформації поширюється на осіб, які станом на 31 грудня звітного року є емітентами.

Компанія “Daliz Finance” пропонує допомогу у вирішенні всіх питань з річними звітами.

У перелік послуг з надання річної звітності емітентів, від компанії “Daliz Finance”, входить:

 • подання річної регулярної інформації про Замовника в ДКЦПФР;
 • представництво інтересів Замовника перед НБУ з питань інформації, представленої Виконавцем;
 • розкриття річної інформації у стрічці новин;
 • опублікування річної інформації в офіційному друкованому виданні;
 • подання річної інформації до ДКЦПФР.

Документи, які необхідно надати компанії Daliz Finance для подання річної звітності:

 • аудиторський висновок;
 • Ф.1, Ф.2, Ф.3, Ф.4, Ф.5 (якщо МП – Ф.1, Ф.2);
 • ксерокопія Статуту, свідоцтва про реєстрацію ЦП, та свідоцтва про державну реєстрацію;
 • основні види діяльності (статистика), і Реєстру власників іменних ЦП;
 • фактичне місцезнаходження, телефон;
 • розрахунковий рахунок, валютний рахунок, МФО, назва банку;
 • дата проведення останніх зборів акціонерів (протокол ЗЗА);
 • інформація про посадових осіб, а також кількість працівників і акціонерів;
 • назва зберігача, код зберігача, № рахунку ЦП, Договір про відкриття рахунку в ЦП, його номер і дата;
 • депозитарій : назва, номер і дата Договору;
 • свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ (при наявності).

  Фахівці компанії “Daliz Finance”, в процесі роботи, враховують всі діючі і можливі майбутні норми, правила та керівництва в області подання річної звітності емітентів.

Детальна інформація про річну звітність