Дематеріалізація акцій

Dematerializatciia-aktcii

 

Тел: [044] 278–20–82, Внутрішній номер: 148 и 120 Пошта: fc@daliz.com.ua

Адреса: 01024, Київ, ул. Академіка Богомольця, 7/14, офіс 182


 Дематеріалізація акцій – це переведення акцій з документарної у бездокументарну форму. Облік прав власності на акції здійснюється не за допомогою реєстратора, а в депозитарній системі обліку прав власності (зберігач-депозитарій).

   Компанія “Daliz Finance” надає повний спекрт послуг пов’язаних з дематеріалізацією акцій.

  Етапи дематеріалізації:

  • проведення зборів акціонерів і прийняття рішення щодо дематеріалізації випуску цінних паперів, обрання Депозитарія та Зберігача, що обслуговуватимуть процес дематеріалізації;
  • забезпечення публікації повідомлення про дематеріалізацію випуску в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
  • персональне повідомлення акціонерів про дематеріалізацію випуску цінних паперів;
  • заміна свідоцтва про реєстрацію випуску акцій в Національній комісії з цінних бумам та фондового ринку;
  • укладення договору про обслуговування емісії цінних паперів з депозитарієм;
  • укладення договору про відкриття рахунків у цінних паперах із зберігачем;
  • забезпечення припинення обслуговування документарної форми випуску та передачі реєстратором реєстру власників іменних цінних паперів зберігачу;
  • депонування глобального сертифіката випуску акцій в депозитарії;
  • відкриття рахунків у цінних паперах акціонерам у зберігача та зарахування на них акцій.

  Процедура дематеріалізації цінних паперів, залежно від кількості акціонерів в системі реєстру, може займати від 4 до 6 місяців (юридична сторона і робота зберігача).

  Фахівці “Daliz Finance” повністю обізнані з нормативною базою з цього питання, провели 27 процедур дематеріалізації і допоможуть привести ваше підприємство відповідно до законодавства України.