Недержавні пенсійні фонди, їх види та адміністрування

 Пенсійна система України

Види недержавних пенсійних фондів в Україні (НПФ)

Порядок створення НПФ

 1. Прийняття рішення про створення НПФ
 2. Погодження статуту НПФ в НКДРРФП
 3. Державна реєстрація НПФ як юридичної особи
 4. Постановка в податковій інспекції на облік як платника податків
 5. Отримання рішення про включення НПФ до Реєстру неприбуткових організацій (установ).
 6. Погодження складу ради фонду в НКДРРФП
 7. Розроблення та реєстрація Інвестиційної декларації НПФ
 8. Внесення НПФ до реєстру та реєстрація пенсійних схем
 9. Для державних установ погодження  з вищими державними органами.

Склад активів пенсійного фонду

Особливості оподаткування  виплат учасника НПФ

Переваги НПФ для роботодавця

  1. Роботодавець, який за свій рахунок сплачує внески до НПФ, має право включити до складу витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків, загальний обсяг яких не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди.
  2. До загальномісячного оподаткованого доходу фізичної особи не включається суми, що сплачуються  роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15 відсотків нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується пенсійний внесок, але не більш як п’яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
  3. Пенсійний фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями держави.
  4. На пенсійні активи не може бути звернене стягнення за зобов’язаннями засновників пенсійного фонду, роботодавців-платників, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, адміністратора, зберігача.
  5. На пенсійні активи не може бути звернене будь-яке стягнення або застосована конфіскація.
  6. Пенсійний фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями третіх осіб.
  7. Можливість повернення грошових коштів перерахованих до НПФ знову до роботодавця.
  8. Можливість використання коштів фонду для інвестування власних проектів членів фонду корпорації, галузі.