Законодавство

Перелік нормативних та нормативно-правових актів України, які регулюють операції з цінними паперами на фондовому ринку.

Кодекси України:

 • Цивільний кодекс;
 • Господарський кодекс;
 • Податковий кодекс.

 

Закони України:

 • «Про акціонерні товариства»;
 • «Про цінні папери та фондовий ринок»;
 • «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
 • «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні».

 

Акти НКЦПФР:

 • Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, Управління цінними паперами.
 • Про визначення операцій, Що не відносяться до торгівлі цінними паперами Як увазі професійної діяльності.
 • Про затвердження Положення про розрахунок показників ліквідності, Що обмежують ризиків професійної діяльності на фондового ринку.
 • Про затвердження Положення про порядок складання та надання адміністративних Даних Щодо діяльності торговців цінними паперами.
 • Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж.
 • Про затвердження Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування № 98 від 30.06.2000 р.

 

Правила учасників фондового ринку:

 • Правила фондової біржі ПФТС.

________________________________