Українська економіка переживає рецесію

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету та Рахункова палата надали дані про стан української економіки в 2012 році.

За даними Рахункової палати, бюджет України в минулому році не виконано як у дохідній, так і у видатковій частинах. Загальний дохід держбюджету в 2012 році склав 364 млрд 54 млн грн., Що становить 90,3% від запланованого. Витрати склали 395 млрд 681,5 млн грн., Що становить 92,7% від плану. Всього бюджет України не отримав близько 37 млрд гривень в 2012 році від запланованого показника.

Дефіцит склав 53,4 мрлд грн., що перевищує планової показник в 42,9 млрд грн., а також значно перевищує граничний обсяг у 38,8 млрд грн.

Державний борг України в 2012 році збільшився на 41,9 млрд грн. – До 399,2 млрд грн. Це пов’язано з тим, що бюджет фінансувався переважно за рахунок боргових джерел.

Недоотримані заплановані доходи пов’язані з приростом річного ВВП на 0,2%, коли як на початку року планувався на рівні 3,9%. Різке падіння внутрішнього валового продукту почалося в третьому кварталі і продовжилося у четвертому. Так якщо в першому зростання склало 2,2%, у другому – до 3%, то в третьому зменшився на 1,3%, а в четвертому звалився на 2,5%. У підсумку приріст економіки склав лише 0,2% в річному численні. Це пов’язано з скороченням ділової активності в галузях реального сектора економіки. Ще одним чинником гальмування промисловості слало зниження інвестиційної діяльності підприємств.

Зростання продукції відбувся лише в хімічній і нафтохімічній промисловості (на 7,1%), а також зросла частка продажів імпортованих споживчих товарів в обсязі роздрібних продажів з 36,5% з першого по третій квартал 2011 до 40,3% у тому ж періоді 2012 року.

Падіння спостерігалося у виробництві продукції нафтопереробки на 44,7%, машинобудуванні на 6%, у виробництві електричного, електронного та оптичного устатковання на 11,6%, а також машин та обладнання на 9,9%. Легка промисловість знизила обсяг на 5,3%, випуск будівельних матеріалів на 5,8%.

У металургії спад виробництва пов’язаний зі зниженням світових цін на чорні метали і низький внутрішній попит усередині країни, обумовлений нерозвиненістю ринку і відсталістю вітчизняних заводів виробників. Як результат – скорочення виробництва сталі на 6,9% при збільшенні світового виробництва на 1,2%.

Виробництво в сільському господарстві також зменшилася на 4,5%, що викликано зниженням обсягів продукції рослинництва на 8,2%. Зростання спостерігалося тільки у виробництві продуктів тваринництва (на 3,8%). На думку експертів, сільське господарство є єдиною перспективною галуззю в українській економіці.

Незважаючи на такі показники, ВВП все таки виріс на 0,2% завдяки зростанню обороту роздрібної торгівлі та обсягом наданих послуг у сферах охорони здоров’я, фінансової діяльності, операцій з нерухомістю, оренди та інжинірингу. Товарообіг роздрібної торгівлі збільшився на 15,9%, проте впав обсяг оптової торгівлі. При цьому частка продажів імпортованих споживчих товарів в обсязі роздрібного товарообороту торгової мережі зросла з 36,5% у січні-вересні 2011 року до 40,3% – у відповідному періоді 2012-го.

Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт і послуг в 2012 році:

– Металургійне виробництво та готові металеві вироби – 18,8%;

– Харчові продукти, напої та тютюнові вироби – 16,4%;

– Продукція машинобудування – 12,6%;

– Продукція хімічної та нафтохімічної промисловості – 7,4%;

– Виробництво коксу, продуктів нафтопереробки – 4,9%;

– Виробництво електроенергії, газу та води – 20,5%;

– Добувна промисловість – 12%.

Скорочення ділової активності не могло не позначитися і на рівні безробіття, яка продемонструвала зростання. Виросла також заборгованість з виплати заробітної плати зайнятим працівникам. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець 2012 року склала 506,8 тис. осіб і за рік зросла на 5%, зокрема, серед молоді віком до 35 років – на 7%.

Заборгованість з виплати заробітної плати за 2012 рік зменшилася всього на 8,6% і на кінець року склала 893,7 млн грн.

За матеріалами fundmarket.ua