Облігаційний борг.

В умовах фінансової кризи і різкого скорочення реальних доходів фізичних та юридичних осіб дуже гостро постало питання зниження боргового навантаження. Ми хочемо ознайомити вас з механізмом, використання якого допоможе заощадити на боргах за кредитами.

Одним із шляхів «здешевлення» свого боргу перед банком є погашення кредиту облігаціями даного банку, придбаними на ринку з витратами меншими, ніж сума боргу, яку з їх допомогою можна погасити. Ставши заручниками кредитних зобов’язань, все більше українських компаній вдаються до погашення своїх боргів шляхом придбання банківських облігацій і пред’явлення їх до викупу.

Що ж таке облігація? Облігація – цінний папір, який визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, засвідчує внесення її власником грошових коштів, підтверджує зобов’язання емітента відшкодувати власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.

Так як попит на цінні папери значно знизився і на поточний момент практично зник, цілий ряд облігацій сьогодні можна придбати на ринку за ціною нижче номінальної вартості, тобто з певним дисконтом. Купити такі облігації на ринку можна через ліцензованих торговців цінними паперами, а пред’явити їх до викупу емітенту можна в визначений Проспектом емісії період.

Як же компанії можуть здійснити погашення власних кредитів через банківські облігації? Наведемо найпростіший приклад. Перш за все, компанії-позичальнику необхідно дізнатись у банка-кредитора чи згоден банк прийняти в рахунок погашення кредиторської заборгованості власні облігації і, якщо так, то в який період. Отримавши згоду та обговоривши всі умови погашення,  компанія-позичальник за допомогою торговця цінними паперами набуває на ринку з дисконтом облігації банка-кредитора, а потім пред’являє їх банку до викупу. Таким чином, позичальник може погасити свою заборгованість перед банком, фактично витративши суму, що менша від суми заборгованості на величину дисконту.

Чому банки погоджуються на такий спосіб погашення заборгованості позичальниками? У складній ситуації, що склалася на фінансових ринках країни та світу, банки змушені постійно шукати джерела підтримки ліквідності. У випадку, якщо позичальник відноситься до розряду «проблемних» (не платить відсотки, не погашає заборгованість), банку вигідніше, щоб такий позичальник погасив свій кредит облігаціями, ніж заморожувати кошти в резервному фонді, оскільки відповідно до законодавства, банківські установи зобов’язані проводити під кредиторську заборгованість резервування грошових коштів (згідно до останніх розпоряджень НБУ розмір такого резервування може сягати до 70% від розміру кредиту).

Якщо розглянути докладніше, як впливає на розмір відрахувань до резервного фонду валюта, в якій був виданий кредит і те, ким є позичальник – фізичною або юридичною особою. Банківське законодавство розрізняє п’ять класів фінансового стану боржників. Так, законодавчо визначено ряд параметрів, відповідно до яких боржників – юридичних осіб відносять до класів «А», «Б», «В», «Г» або «Д» класу, при цьому для кожного класу боржників є різні вимоги по резервуванню виданих кредитів, які знаходяться в діапазоні 2-70% від виданої суми в національній валюті і 50 – 70% від суми в іноземній валюті. Що стосується, фізичних осіб, то основним критерієм, за яким позичальника відносять до певного класу, є кількість днів прострочення погашення кредиту (від 0 до 91 і більше календарних днів). Тут також є п’ять класів, по яких існують різні діапазони по резервуванню виданих кредитів, що знаходяться в рамках 2-70% від виданої суми в національній валюті та 50-70% – в іноземній валюті.

Слід зазначити, що в умовах фінансового голоду вивільнення коштів з резервів – це один з небагатьох джерел поповнення «вільних» грошових ресурсів, які в подальшому можуть бути використані банком для розрахунку з пасивних операцій або погашення власних збитків.

Таким чином, погашення кредиту шляхом пред’явлення банківських облігацій можна розглядати як один з альтернативних варіантів погашення кредиторської заборгованості, який може бути вигідний як позичальникові, так і кредитору.


Що необхідно знати для здійснення погашення заборгованості шляхом пред’явлення облігацій до викупу:

I. Дізнатися, чи є зараз у вільному обігу випуск (випуски) облігацій вашого банка-кредитора, номіновані в гривні. Цю інформацію можна уточнити в компанії «Даліз-Фінанс» або ж пошукати самостійно в Інтернеті на спеціалізованих сайтах.
З’ясуйте:
‑ Дату погашення облігацій;
‑ Дату оферти цінного паперу;
‑ Серію облігацій.
Така інформація міститься в Проспекті емісії випуску облігацій.

II. Дізнайтеся у компанії «Даліз-Фінанс» ринкову ціну, за якою на сьогоднішній день можна придбати папери вашого банку.

III. Розрахуйте необхідну вам кількість облігацій, виходячи з їх поточної ціни і суми заборгованості перед банком.

IV. Прорахуйте витрати на погашення кредиту (схема придбання облігацій прописана нижче), враховуючи:
– Витрати на придбання облігацій (брокерське обслуговування),
– Витрати на зберігання облігацій,
– Витрати на переміщення облігацій.
Витрати можна підрахувати відповідно до тарифів, які ви можете знайти на нашому сайті в розділі «Тарифи». Також ви можете звернутися за телефоном (044) 278-20-82 за консультацією до співробітника «Даліз-Фінанс», який допоможе правильно розрахувати витрати.

V. У випадку, якщо всі витрати дозволяють вам заощадити на погашенні кредиту, призначте зустріч із банком і задайте наступні питання:
Чи можливо мені (нашій компанії), як власникові облігацій вашого банку, погасити мої (наші) кредитні зобов’язання даними облігаціями?
Якщо так, то в який період часу можна здійснити погашення:
‑ у період викупу / погашення облігацій банку,
‑ у будь який інший час за домовленістю з банком.
В обох випадках обов’язково уточніть, за якою ціною банк готовий прийняти облігації.

VІ. Якщо ви домовилися з банком про погашення кредиту за допомогою облігацій, вам необхідно:

‑ Підписати договір на брокерське обслуговування з ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс».

‑ Відкрити рахунок в цінних паперах у Зберігача ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс».