Групи, типи та категорії інвестиційних фондів

 Групи фондів

Інститути спільного інвестування чи інвестиційні фонди в Україні поділяються на дві великі групи:

  • пайові інвестиційні фонди (ПІФ);
  • корпоративні інвестиційні фонди (КІФ).

Типи фондів

Залежно від порядку здійснення діяльності фонди (корпоративні та пайові) можуть бути відкритого, інтервального та закритого типу.

Категорії фондів

Різні типи фондів дотримуються різних стратегій формування портфеля фонду – інвестиційна стратегія фонду, яка залежить від того, в які фінансові інструменти (акції, облігації, нерухомість і т.д.) фонд вкладає ваші гроші. Від вибору виду інструменту залежить можлива прибутковість і відповідно ризик.

Групи, типи та категорії інвестиційних фондів

КУА «Даліз-Фінанс» допоможе своїм партнерам у створенні та обслуговуванні Інвестиційних фондів всіх типів, видів та категорій.