Дематеріалізація

Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI (п. 2 ст. 20) регламентує існування акцій акціонерних товариств будь-якого типу виключно в бездокументарній формі.

Згідно Роз’яснень Національної Комісії з цінних паперів та Фондового Ринку (НКЦПФР) від 20.10.2010 р. № 10 та № 11 всі акціонерні товариства зобов’язані забезпечити переведення власних акцій з документарної форми в бездокументарну (здійснити дематеріалізацію акцій) у термін до 29 жовтня 2010р.

Процедура дематеріалізації акцій регламентується наступними нормативно-правовими актами:

1. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р.

2. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006р.

3. «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування» (Рішення НКЦПФР № 98 від 30.06.2000р.)

4. «Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі зміною форми випуску» (Рішення НКЦПФР № 21 від 26.01.2005р.)

Етапи дематеріалізації:

 • Скликання зборів акціонерів і прийняття рішення з питання дематеріалізації випуску цінних паперів, обрання Депозитарія та Зберігача, що обслуговуватимуть процес дематеріалізації;
 • Забезпечення публікації повідомлення про дематеріалізацію випуску в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 • Персональне повідомлення акціонерів про дематеріалізацію випуску цінних паперів;
 • Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску акцій в Національній комісії з цінних бумам та фондового ринку;
 • Укладання договору про обслуговування емісії цінних паперів з депозитарієм;
 • Укладення договору про відкриття рахунків у цінних паперах із зберігачем;
 • Забезпечення припинення обслуговування документарної форми випуску та передачі реєстратором реєстру власників іменних цінних паперів зберігачу;
 • депонування глобального сертифіката випуску акцій в депозитарії;
 • Відкриття рахунків у цінних паперах акціонерам у зберігача та зарахування на них акцій.

Процес дематеріалізації вимагає залучення достатньої кількості трудових ресурсів і займає від 4 до 6 місяців. В ході виконання всіх обумовлених процедур акціонерному товариству потрібно контактувати з НКЦПФР, Зберігачем ЦП, Реєстратором, Депозитарієм. З моменту початку процедури дематеріалізаіі емітент зобов’язаний строго дотримуватися вказаних в нормативних документах термінів і стежити за коректністю оформлення документів. Недотримання правил, що регламентують проведення етапів дематеріалізації, тягне за собою відмову з боку НКЦПФР в заміні свідоцтва про реєстрацію і навіть накладення штрафних санкцій.

Залежно від готовності і ступені залученості емітента в проведенні дематеріалізації, ТОВ «Фондова компанія« Даліз-Фінанс» пропонує наступні послуги:

 1. Консультація емітентів з питань дематеріалізації – 1000 грн.
 2. Організація та підготовка зборів акціонерів – 2000 грн.
 3. Набір і підготовка документів для проведення етапів дематеріалізації – 3000 грн.
 4. Розсилка поштових повідомлень на акціонерів – 12 грн. за повідомлення.
 5. Надання особливої ​​інформації в НКЦПФР – 500 грн.
 6. Забезпечення процесу в НКЦПФР – 4000 грн.
 7. Державна реєстрація рішень – 2500 грн.
 8. Підготовка і подача документів щодо зміни назви АТ (ЗАТ в ПрАТ, ВАТ в ПАТ) – 3000 грн.

Остаточна ціна залежить від кількості акціонерів, стану реєстру, загальної ситуації на підприємстві, термінів.

Супутні витрати емітента:

– Плата за отримання міжнародного коду випуску акцій (ISIN) – 2369 грн.

– Плата за розміщення інформації про збори акціонерів – близько 300 грн.

– Плата за опублікування рішення про проведення дематеріалізації – близько 1000 грн.

___________________________________