Закон про депозитарну систему України почав діяти

   Новою редакцією даного Закону, яка набрала чинності з 12-го жовтня, був встановлений порядок реєстрації та підтвердження прав, щодо емісійних цінних паперів у системі депозитарного обліку цінних паперів, також, щодо цих паперів, встановлений порядок здійснення розрахунку за правових угодах, до того ж редакція визначає правові засади функціонування депозитарної системи України. 

   В даному документі, до статутного капіталу Центрального депозитарію, встановлюються мінімальні вимоги, зокрема, щодо порядку ухвалення ним рішень і його виключних повноважень. Також регулює порядок і принцип взаємодії депозитарних установ і Центрального депозитарію, щодо забезпечення депозитарного обслуговування обігу цінних паперів, крім цього, ще врегульовано порядок складання реєстру власників іменних цінних паперів. Таким чином, Центральний депозитарій цінних паперів повинен забезпечувати функціонування і формування системи депозитарного обліку цінних паперів.

   Депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, веде Центральний депозитарій, крім випадків, коли, відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, облік повинен вести Нацбанк. В Україні має право існувати лише один Центральний депозитарій, акціонерами якого можуть бути лише держава, центральні депозитарії інших країн, учасники фондового ринку, міжнародні депозитарно-клірингові установи, міжнародні фінансові організації, членами яких є Україна, а також Нацбанк. Повний перелік компетенцій Центрального депозитарію визначено ч. 8 ст. 9 Закону.