Вимоги до розкриття інформації про емітентів стали жорсткіші

  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) планує з 2014 року посилити вимоги до розкриття інформації про емітентів цінних паперів.

  У самому НКЦПФР повідомляють, що ці зміни в основному торкнуться подачі інформації, а конкретніше обов’язкового накладення електронного цифрового підпису (ЕЦП) при створенні та передачі звітності конкретними учасниками ринку, скорочення обсягу публікації для регулярної річної інформації та уніфікації її форми. «Емітентам доведеться надавати інформацію в центральний апарат Комісії і тільки лише в електронній формі», – говорить Алла Папаіка, директор Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦПФР.

  Починаючи з 1-го січня 2014 почало діяти Положення N2826 про розкриття інформації емітентами цінних паперів, яке затверджене рішенням Комісії від 03.12.2013 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України під N180/24712 від 24 -го грудня 2013 року. У даному документі представлені всі вищевказані вимоги.

  Вимоги поширюються на: міжнародні фінансові організації, емітентів цінних паперів, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, іноземних емітентів, цінні папери яких отримали допуск до обігу на території України та емітентів, цінні папери яких розміщено на території України. Норми Положення регулюють розкриття регулярної та нерегулярної інформації вищевказаними учасниками ринку, а також розкриття емітентами даних, що містяться в проспекті емісії та звіті про результати розміщення їх цінних паперів.