Законодавча база

Кодекси України

 • Цивільний кодекс
 • Господарський кодекс
 • Податковий кодекс.

Закони України

 • ЗУ «Про акціонерні товариства».
 • ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок».
 • ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».
 • ЗУ «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди).
 • ЗУ «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» (до 13.04.2014р.).
 • ЗУ «Про депозитарну систему України» (набирає чинності з 13.04.2014р.).
 • ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму»

Акти НКЦПФР

 • Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами.
 • Про визначення операцій, що не відносяться до торгівлі цінними паперами, як до виду професійної діяльності.
 • Про затвердження Положення про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондового ринку.
 • Про затвердження Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами.
 • Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж.
 • Про затвердження Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування № 98 від 30.06.2000 р.
 • Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій підприємств. Рішення ДКЦПФР від 17 липня 2003 року N 322
 •  Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств. Рішення ДКЦПФР від 30 грудня 2009 року N 1639
 • Про затвердження  Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій. Рішення від 30 грудня 1998 року N 222.

Положення

Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду. Рішення ДКЦПФР від 21 грудня 2006 року N 1585.

Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування. Рішення ДКЦПФР від 6 липня 2002 року N 197.

Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду. Рішення ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року N 1478.

Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування.  Рішення ДКЦПФР від 9 січня 2003 року N 3.

Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів та подання відповідних документів до НКЦПФР. Рішення НКЦПФР від 02.10.2012 року N 1343.

Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування. Рішення ДКЦПФР  від 11 січня 2002 року N 12.

Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств. Рішення ДКЦПФР від 30 грудня 1998 року N 221.

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Рішення ДКЦПРФ від 19 грудня 2006 року N 1591.

Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, та Порядку заповнення форм розкриття інформації та змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі. Рішення ДКЦПФР від 22 червня 2010 року N 981.

Положення про функціонування фондових бірж. Рішення НКЦПФР від 22.11.2012 N 1688

Положення про депозитарну діяльність. Рішення ДКЦПФР від 17 жовтня 2006 року N 999.

Правила учасників фондового ринку:

 • Правила фондової біржі ПФТС.