НКЦПФР визначить організаторів аукціону в справах про банкрутство

  Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку був схвалений і оприлюднений проект «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у справах про банкрутство стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності становить більше 50%, управління якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку».

   У даному проекті комісія встановила і погодила кандидатури організаторів проведення аукціону у справах про банкрутство, стосується майна державних підприємств, що стосуються сфери управління Комісії, а також ті спільноти, що тримають у своєму статутному капіталі більше 50% державної власності, вимоги до яких і повноваження з управління корпоративними правами держави здійснює Комісія.