Для доступу до ризикових операцій прийняті кваліфікаційні вимоги

   Масовим інвесторам чиновники пропонують обмежити доступ до високоризикових інвестиційним інструментам, що може допомогти захистити рядових учасників фондового ринку від втрат. Але поки що немає критеріїв, за якими активи відносяться до найбільш ризикових, а фахівці впевнені, що таких продуктів немає в Україні. (Повідомляє «Комерсант Україна»).

   Згідно із законопроектом № 3423, зареєстрованому 14-го жовтня, Кабінет Міністрів пропонує на законодавчому рівні, ввести Верховній раді поняття «кваліфікований інвестор у цінні папери», який буде мати право вкладати кошти в високоризикові інструменти. Прийняття даного законопроекту відноситься вимогливим до норм директиви Європарламенту.

   Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку буде проводити реєстру кваліфікованих інвесторів. До таких інвесторам будуть ставитися «особи, що володіють достатніми уміннями і знаннями в області фінансового ринку, для прийняття ними інвестиційних рішень щодо проведення операцій з ризиковими цінними паперами, відповідно до критеріїв ризикованості цінних паперів». Основними критеріями для отримання статусу кваліфікованого інвестора також буде наявність вищої економічної освіти та стажу роботи за даною спеціальністю в фінансових установах від 1 року. Також інвестор повинен володіти цінними паперами і коштами, частина яких знаходиться на депозитарних рахунках банків, загальною сумою від 0,5 млн. євро, причому з них мінімум 150 тис. євро повинні становити цінні папери. Окремо встановлені вимоги для юридичних осіб, до них відноситься: мінімальний річний дохід в 40 млн. євро від реалізації робіт, товарів і послуг за останній фінансовий рік, наявність власних коштів, у розмірі 2 млн. євро і більше, і до того ж підсумок балансу не повинен бути менше 20 млн. євро.

   «Критерії, за якими активи будуть відносити до високоризикових , буде розробляти Комісія після того, як документ набере чинності, з огляду на сформовану на той момент ситуацію на фондовому ринку і чинне законодавче поле»,- прокоментував Максим Лобанов, директор департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства НКЦПФР. «В Україні, на відміну від Росії, у кваліфікованих інвесторів не буде доступу до інвестицій в кредитні фонди або спеціалізовані венчурні проекти, і якщо метою регулятора буде захист прав масових інвесторів, то необхідно здійснювати це, не обмежуючи перелік доступних продуктів»,- стверджує Олександр Спасіченко, генеральний директор КУА «Бонум Груп».

   На думку учасників ринку вимагають доопрацювання деякі критерії, яким повинні відповідати кваліфіковані інвестори. Зокрема, це встановлення обмеження на мінімальну кількість операцій, що проводяться інвестором. І чи буде вважатися низькою кваліфікація, коли він раз на рік інвестує більшу суму? Такі поправки висловив Павло Ілляшенко, керуючий портфелем фонду «Кінто Казначейський».