Терміни подачі особливої​, квартальної та регулярної інформації емітентами, що здійснили публічне розміщення акцій

Особлива інформація розкривається шляхом розміщення в ЕСКРІН не пізніше двох робочих днів після дати вчинення дії. Обов’язок розкрити особливу інформацію, якщо цінні папери емітента на дату вчинення дії, віднесеної до особливої ​​інформації, знаходилися в лістингу організатора торгівлі.

 Квартальна інформація розкривається шляхом розміщення в ЕСКРІН не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом. розкривати квартальну інформацію, якщо цінні папери емітента у звітному кварталі знаходилися в лістингу організатора торгівлі незалежно від тривалості перебування в лістингу та незалежно від того, чи були цінні папери такого емітента протягом звітного кварталу виключені з лістингу організатора торгівлі.

Річна інформація розкривається шляхом розміщення в ЕСКРІН та опублікування в офіційному друкованому виданні не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним. Обов’язок розкривати річну інформацію виникає, якщо цінні папери емітента у звітному році знаходилися в лістингу організатора торгівлі незалежно від тривалості перебування в лістингу та незалежно від того, чи були цінні папери такого емітента протягом звітного року виключені з лістингу організатора торговки.

Річна фінансова звітність розкривається емітентом разом з аудиторським висновком за звітний рік.

Емітент повинен опублікувати річну інформацію в офіційному друкованому виданні, в строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, але не раніше дати розміщення такої інформації в ЕСКРІН.

Копії сторінок примірника офіційного друкованого видання, в якому опубліковано річну інформацію, з супровідним листом емітенти подають (надсилають) до територіальних органів Комісії за їх місцезнаходженням протягом 10 днів після дати опублікування річної інформації в офіційному друкованому виданні. Емітенти, які є професійними учасниками фондового ринку, подають (надсилають) копії сторінок примірника офіційного друкованого видання до загального відділу центрального апарату Комісії протягом 10 днів після дати опублікування річної інформації в офіційному друкованому виданні.