Квартальна звітність

 

Обов’язок здійснювати розкриття квартальної інформації в порядку, передбаченому законодавством, поширюється на:

  • акціонерні товариства, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу;
  • державні (національні) акціонерні товариства;
  • холдингові компанії, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу;
  • підприємства, пакети акцій (частки, паї) яких передано до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств та / або холдингових компаній, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу;
  • емітентів, які здійснили відкрите розміщення облігацій підприємств;
  • емітентів, які здійснили відкрите розміщення іпотечних облігацій;
  • емітентів, які здійснили відкрите розміщення іпотечних сертифікатів;
  • емітентів, які здійснили відкрите розміщення сертифікатів ФОН.

  Емітенти, які здійснили відкрите розміщення іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН, надають (надсилають) квартальну інформацію до загального відділу центрального апарату комісії.

При поданні інформації до комісії

  Емітент зобов’язаний надавати (надсилати) таку інформацію у паперовій та електронній формах. Електронна форма інформації складається з файлів, встановлених окремими наказами голови комісії. Електронна форма інформації надається на носії інформації (дискета 3,5 або лазерний диск).