Контрольно-ревізійна діяльність НКЦПФР

Одним із головних елементів державного регулювання ринку цінних паперів є контроль за діяльністю емітентів, професійних учасників ринку цінних паперів, саморегулівних організації. Проведення перевірок є одним із заходів реалізації виконання завдань НКЦПФР (Комісії) відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Контроль Комісії здійснюється з метою виявлення та попередження порушень законодавства про цінні папери, сприяє справедливості та упорядкованості ринку цінних паперів, є основою правозастосування.

Контроль здійснюється Комісією шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Планова перевірка передбачає заплановану Комісією перевірку відповідності вимогам законодавства діяльності учасника ринку цінних паперів протягом періоду, який підлягає перевірці.

Підставою для проведення планової перевірки є включення учасника ринку цінних паперів до плану-графіку проведення перевірок на відповідний квартал. План-графік затверджується наказом Голови Комісії, або особою, яка виконує його обов’язки. Про проведення планової перевірки учасник повинен бути попередньо письмово повідомлений Комісією до початку її проведення.

Позапланова перевірка передбачає незаплановану Комісією перевірку відповідності вимогам законодавства діяльності учасника ринку цінних паперів протягом періоду, який підлягає перевірці, за окремими питаннями.

Позапланові перевірки можуть проводитися Комісією, зокрема, за наявності хоча б однієї з таких підстав:

  • письмова скарга на діяльність учасника ринку цінних паперів;
  • на вимогу правоохоронних органів та інших державних органів у межах повноважень, визначених законодавством;
  • за ініціативою Комісії у разі безпосереднього виявлення порушення вимог законодавства під час поточної діяльності учасника ринку цінних паперів;
  • виявлення Комісією нових документів (обставин), що не були відомі під час проведення планової перевірки та які могли вплинути на висновки за результатами планової перевірки.

Про проведення позапланової перевірки учасник попередньо не повідомляється Комісією.

За результатами перевірки складається акт перевірки.

Під час проведення перевірки можуть вилучатися на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факти порушення вимог законодавства, про що складається протокол вилучення документів.

Позитивною тенденцією в роботі Комісії при здійсненні контрольно-ревізійної діяльності є виявлення прогалин в законодавстві про цінні папери, колізій норм права, практичних ситуацій щодо негативних дій учасників ринку цінних паперів, які підлягають та потребують їх усунення шляхом прийняття відповідних норм, законодавчого врегулювання та/або внесення змін та доповнень відповідно.

Контрольно-ревізійна діяльність Комісії – проведення перевірок учасників фондового ринку та застосування санкцій, передбачених законодавством у разі виявлення порушень, залишається одним із пріоритетних напрямків контролю за ринком цінних паперів.

 

Документи:

  • РІШЕННЯ ДКЦПФР №285 Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства про цінні папери;
  • РІШЕННЯ ДКЦПФР №302 Про затвердження Правил проведення перевірок діяльності саморегулівних організацій на ринку цінних паперів;
  • РІШЕННЯ ДКЦПФР №376 Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів;
  • РІШЕННЯ ДКЦПФР №1607 Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств;
  • Реєстр рішень Комісії, якими емітентам цінних паперів зупинено внесення змін до систем реєстрів власників іменних цінних паперів та до систем депозитарного обліку щодо цінних паперів, а також кліринг та/або укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів.

_________________________________________