Яку відповідальність несе емітент за нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації у ЕСКРІН?

5. Яку відповідальність несе емітент за нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та / або розміщення недостовірної інформації у ЕСКРІН, неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та / або опублікування недостовірної інформації?

  • за неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та / або опублікування недостовірної інформації – у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
  • за ті ж дії, вчинені повторно протягом року, – у розмірі від 1000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • за нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та / або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів – у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • за ті ж дії, вчинені повторно протягом року, – у розмірі від 1000 до 5000 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • неподання, подання не у повному обсязі інформації та / або подання недостовірної інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
  • за ті ж дії, вчинені повторно протягом року, – у розмірі від 1000 до 5000 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Інформація була взята з: ( Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств , які знаходяться у лістингу організатора торгівлі , згідно Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.06.2010 N 981

З-н України Про цінні папери та фондовий ринок із змінами та доповненнями

З-н України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні )