Які дані повинен встановити торговець цінними паперами для вивчення клієнта?

З метою ідентифікації резидентів торговець повинен встановити наступні дані:

  • Для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що засвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав . Під час ідентифікації з’ясовують місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку органів доходів і зборів про відмову від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • Для фізичної особи – підприємця – прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що засвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав. Під час ідентифікації з’ясовують місце проживання або місце перебування фізичної особи – підприємця, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);
  • Для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження; з’ясовують відомості про органи управління та їх склад, дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном, відомості про власників істотної участі в юридичній особі, відомості про контролерів юридичної особи; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку.

З метою ідентифікації нерезидентів торговець повинен встановити наступні дані:

  • Для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що засвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, громадянство. Під час ідентифікації з’ясовують відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні;
  • Для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку, з’ясовують відомості про органи управління та їх склад, дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном, відомості про власників істотної участі в юридичній обличчі, відомості про контролерів юридичної особи. Суб’єкту первинного фінансового моніторингу надається також копія легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.