Інституційне інвестування.

При грамотному підході інвестиції в інструменти фондового ринку можуть принести інвесторові прибуток, що значно перевищує доходи за банківськими депозитами та інших форм вкладення капіталу. Однак, для того щоб примножувати свій капітал, інвестор повинен вміти приймати правильні та своєчасні рішення, бути готовим до істотних тимчасових витрат і володіти фундаментальними знаннями з цілого ряду економічних дисциплін.

Саме тому вкладання в інструменти фондового ринку через Інститути спільного інвестування, є оптимальним рішенням для тих, хто хоче інвестувати свої кошти в цінні папери або інші види активів, але, в силу відсутності часу або необхідних знань, не може самостійно управляти своїм портфелем цінних паперів або інших активів.

Що є основними показниками роботи Фондів? Основним показником роботи фондів є зміна вартості чистих активів (ВЧА). Вартість чистих активів окремо взятого фонду залежить, по-перше, від того, скільки коштів вкладено інвесторами до фонду, що в свою чергу, є показником того, наскільки великим є той або інший фонд. По-друге, даний показник також залежить від вартості одного інвестиційного сертифіката, тобто прибутковості фонду.

Для розрахунку ВЧА із загальних активів фонду віднімаються всі зобов’язання. Такими зобов’язаннями можуть бути, наприклад, витрати, пов’язані з діяльністю фонду. Вартість одного інвестиційного сертифікату, у свою чергу, розраховується як ділення вартості чистих активів фонду на кількість розміщених інвестиційних сертифікатів.

Оскільки кількість інвесторів, обсяг вкладених ними коштів, а також прибутковість фонду постійно змінюються, динаміку якраз і видно у змінах показника вартості чистих активів фонду. Прибутковість фонду, тобто ціна одного інвестиційного сертифіката, може, як рости, так і знижуватися. Причин для подібних змін декілька: зміни вартості активів у портфелі фонду в залежності від кон’юнктури ринку, виплати дивідендів за акціями і процентних виплат за облігаціями.

 

Обираємо фонд для своїх інвестицій?

Для того щоб обрати фонд для вкладання коштів, кожен інвестор, насамперед, повинен відповісти для себе на низку питань.

По-перше, необхідно вирішити, яким буде передбачуваний термін інвестування коштів, тобто визначити інвестиційний горизонт.

По-друге, вирішити, яким буде обсяг коштів, для інвестування.

По-третє, кожен інвестор повинен визначити, на який рівень ризику він готовий піти.

В залежності від інвестиційної стратегії, найбільш поширеним є розподіл фондів на більш ризиковані, такі як фонди акцій, більш консервативні, такі як фонди облігацій, і збалансовані – кошти таких фондів пропорційно інвестуються як в акції підприємств, так і в інструменти з фіксованою прибутковістю – державні, муніципальні та корпоративні облігації. Це далеко не повний перелік можливих інвестиційних стратегій фондів, наприклад, існують фонди, що інвестують в нерухомість, фонди грошового ринку і т.д.

Важливо розуміти, що кожна з інвестиційних стратегій заснована на різному співвідношенні прибутковості і ризику – чим вище прибутковість, тим вище і ризик, пов’язаний з інвестицією. Наприклад, найбільш ризиковані, а значить і потенційно найбільш прибуткові – фонди акцій. Менш ризиковані, що має свій прямий вплив на потенційно більш низьку прибутковість інвестицій – фонди облігацій.

Після того як інвестор визначився, яка інвестиційна стратегія найбільш повно відповідає його фінансовим цілям, можна приступати до безпосереднього вибору фонду для інвестування.

Обираючи фонд, кожному інвестору необхідно ознайомитися з Проспектом Емісії Фонду та його Регламентом, що включає в себе інвестиційну декларацію Фонду. У цих документах зафіксовані цілі інвестиційної політики, перелік об’єктів інвестування та опис пов’язаних з подібним інвестуванням ризиків, а також вимоги до співвідношення активів Фонду.

 

Чи може Компанія з управління активами гарантувати прибутковість Фондів?

Відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» КУА не має права гарантувати прибутковість інвестицій. Кожен інвестор повинен чітко розуміти, що вартість цінних паперів фонду може як збільшуватись, так і зменшуватися, а результати роботи фонду у минулому не гарантують прибутковість майбутніх періодів.

 

Чи повинна Компанія що керує активами надавати певну звітність своїм інвесторам? Яку?

Кожен інвестор Компанії «Даліз-Фінанс» має доступ до щоденних звітів про вартість чистих активів фондів під управлінням Компанії.

У свою чергу, інвестиційні керуючі наших Фондів готують щотижневі звіти, в яких наведена деталізація портфеля інвестицій Фондів.

Будучи інвестором Фонду, ви будете мати доступ до таких звітів, отримавши від Компанії що керує активами Фонду спеціальний Логін і Пароль.

За результатами щорічного аудиту і незалежної оцінки Фондів ми розміщуємо річний звіт КУА та Фондів під нашим керівництвом на сайті, який буде доступний кожному інвестору.

 

Про які витрати, пов’язані з інвестиційною діяльністю, повинен знати кожен приватний інвестор?

По-перше, витрати інвестора, пов’язані з вкладенням коштів у інвестиційні фонди, стосуються в першу чергу виплати винагороди (комісійних) компанії з управління активами.

По-друге, відповідно до Податкового кодексу України, інвестиційний прибуток, отриманий приватною особою, підлягає оподаткуванню за ставкою 5% при закритті Фонду, а при продажу інвестиційних сертифікатів (акцій корпоративного фонду) на вторинному ринку – за ставкою 15% .

Важливо знати, що кошти вкладені інвестором в Фонд, не підлягають оподаткуванню до моменту отримання прибутку – позитивної різниці між доходом, отриманим від продажу інвестиційних сертифікатів, та витратами на покупку цих цінних паперів.

 

Як захищені інтереси інвестора?

Захист інтересів інвестора і зниження можливих ризиків відбувається, в першу чергу, завдяки законодавчим принципам, на яких будується робота ІСІ та керуючих компаній в Україну.

Регулярна звітність фондів і КУА перед Національною Комісією з Цінних Паперів та Фондового Ринку України (НКЦПФР), вимога за щоденними розрахунками ВЧА для відкритих фондів та звітів ВЧА в НКЦПФР на дату проведення транзакції для всіх видів фондів – спрямовані на захист інвесторів і значно знижують ризики інвестування.

Крім КУА в роботі Фонду беруть участь незалежні одна від одної структури – депозитарій цінних паперів, який здійснює реєстрацію та перереєстрацію прав на володіння цінними паперами Фонду, та Зберігач, який відповідає за схоронність коштів інвесторів. Такий принцип побудови роботи не дозволяє КУА вивести активи з Фонду без згоди Зберігача цінних паперів.

Діяльність як КУА, так і Зберігача, і Депозитарію підлягають ліцензуванню та контролю з боку НКЦПФР.

Крім того, кожному інвестору надається можливість регулярного доступу до інформації про роботу Фондів та КУА, а також вартість і структуру активів інвестиційного Фонду. Більш того, зниження можливих ризиків для приватних інвесторів відбувається і завдяки диверсифікації портфеля активів Фонду.

У кожного інвестора ІСІ є гарантована можливість продати належні йому цінні папери: у разі відкритих фондів – у будь-який момент часу, інтервальних – в обумовлені регламентом терміни, закритих – по закінченню періоду діяльності Фонду. Компанія з управління активами зобов’язана викупити у інвестора цінні папери за поточною вартістю чистих активів фондів. Таким чином, повністю виключена ситуація, коли інвестору відмовляють у виплаті.

Діяльність Компанії з управління активами проходить регулярний аудит з боку сертифікованого незалежного аудитора і оцінювача.

______________________________________