Що таке ліквідні цінні папери?

Ліквідні цінні папери – це цінні папери, які мають певну швидкість перетворення їх з паперів в гроші.

   Існує три види ліквідності цінних паперів (високо, умовно ліквідні і неліквідні), які є достатньо умовними і залежать від кількості заявок в інформаційній системі, а також бажання інших учасників ринку цінних паперів у придбанні або ж продажу певних цінних паперів.

   Котирування цінного паперу – це механізм виявлення ціни, її фіксація протягом кожного дня роботи біржі і публікація в біржових бюлетенях.

   Статтею 24 Закону України разд.IV «Про акціонерні товариства» встановлено, що укладення договорів купівлі -продажу акцій публічного АТ може здійснюватися тільки на тій біржі, на якій ці акції пройшли лістинг. Тобто, дане положення виключає операції з акціями публічних АТ як з позалістинговими цінними паперами. Таким чином, емітенти, чиї акції були присутні під позалістингових списках бірж, і зацікавлені в подальшому присутності на цих біржах, зобов’язані пройти процедуру лістингу, навіть якщо вони присутні в біржових реєстрах інших бірж.

   Фондова біржа забезпечує організацію і проведення регулярних торгів цінними паперами, реєструє угоди купівлі -продажу цінних паперів, визначає умови і порядок виконання укладених договорів і здійснює контроль за їх виконанням.

   Торговим днем вважається кожен робочий день згідно законодавству України, якщо інше не визначено Головою Правління фондової біржі. У перебігу торгового дня може відбуватися кілька торговельних їх сесій. Моменти початку і закінчення сесій в межах одного торгового дня визначаються Регламентом торгів.