Що таке брокерська діяльність?

Брокерская деятельность

   Брокерська діяльність – укладення торговцем цінними паперами цивільно – правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.

   Торговець цінними паперами може виступати поручителем або гарантом виконання зобов’язань перед третіми особами за договорами , що укладаються від імені клієнта такого торговця, отримуючи за це винагороду, визначається договором торговця цінними паперами з клієнтом.

   Брокерський договір є змішаним цивільно – правовим договором, який опосередковує посередницько -представницькі відносини і спрямований на здійснення одним з його учасників (брокером) правомірних дій фактичного і / або юридичного характеру, вчинених від свого імені чи від імені іншого учасника (принципала) в його інтересах і за його рахунок або за власний рахунок з наступною компенсацією всіх витрат.

   Визначено, що в системі договірних зобов’язань за своїм типом брокерський договір належить до групи цивільно – правових посередницьких договорів про надання послуг (юридичних та / або фактичних, спрямованих на досягнення певного юридичного (правового) результату), по виду належить до категорії змішаних (нетипових, комплексних, інтегрованих) договорів.

   Перелік підвидів брокерського договору, закріплений у сучасному українському законодавстві, не має вичерпного характеру, через постійне розширення ринку посередницьких послуг. Залежно від сфери надання послуг виділяються підвиди брокерського договору (наприклад послуги на фондовій біржі, ринок страхування і перестрахування, море- плавства, кредитування, митної справи, технологічних та венчурних сфер і т.д.).