Що відноситься до особливої ​​інформації?

3. Що відноситься до особливої ​​інформації?

  • прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;
  • прийняття рішення про викуп власних акцій;
  • факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі;
  • отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;
  • зміна складу посадових осіб емітента;
  • зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;
  • рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;
  • рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;
  • порушення справи про банкрутство емітента, винесення рішення про його санацію;
  • рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента. 

Емітент має право розкрити як особливу інформацію будь-яку іншу важливу інформацію, яка може вплинути на фінансово -господарський стан емітента.