Від юридичної особи – нерезидента

  • Копія документу, який свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи у країні, її місцезнаходження (свідоцтво про державну реєстрацію, легалізований витяг з торгівельного, судового або банківського реєстру іноземної держави про реєстрацію юридичної особи), завірений нотаріально;
  • Копія(ї) легалізованих документів, які підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, засвідчена нотаріально;
  • Оригінал довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником юридичної особи, якщо розпорядником не є керівник цієї юридичної особи, завірена нотаріально;
  • Оригінал або завірена нотаріально копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (довідка з банку).