Від фізичної особи

  • Копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду власника (розпорядника / керуючого рахунком) рахунки у цінних паперах;
  • Довіреність на керуючого рахунком у цінних паперах (при наявності керуючого), завірена нотаріально;
  • Анкета керуючого рахунком у цінних паперах (при наявності керуючого рахунком);
  • Оригінал або завірена нотаріально копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (довідка з банку) (при наявності).
________________________________________________________________________________