Свідотство про внесення пайового фонду в Реєстр “Даліз-Стандарт”

Свідоцтво ЄДРІСІ_Стандарт