Свідотство про державну реєстрацію випуску цінних паперів пайового фонду “Даліз-Стандарт”

Свідоцтво про випуск_Стандарт