Свідотство про внесення пайового фонду в Реєстр “Даліз-Універсал”

Свід про випуск Даліз-Універсал