Свідотство про внесення пайового фонду в Реєстр “Цертум Інвест”

Свідоцтво №1749