Інформація про вартість чистих активів пайового фонду “Цертум Інвест” Станом на 31.12.2015 року

 

Показник

 

 

Значення, грн.  

 

Активи фонду 5 172 511,73 грн.
Зобов’язання фонду 1 163 832,98 грн.
Вартість чистих активів фонду 4 001 011,41 грн.
Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу 2,000,000
Вартість чистих активів в разрахунку на один інвестиційний сертифікат 2,00 грн.
Номінальна вартість одного цінного паперу 1,00 грн.