Інформація про вартість чистих активів пайового фонду “Безпека” Станом на 31.12.2015 року

 

Показник

 

 

Значення, грн.  

 

Активи фонду 11 977 838,38 грн.
Зобов’язання фонду 1 342 211,30 грн.
Вартість чистих активів фонду 10 635 627,08 грн.
Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу 2,000,000
Вартість чистих активів в разрахунку на один інвестиційний сертифікат 5,32 грн.
Номінальна вартість одного цінного паперу 1,00 грн.